×
Wyszukaj w serwisie
×

I Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego – samochód osobowy

Burmistrz Lewina Brzeskiego, działając w imieniu Gminy Lewin Brzeski, Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski, zawiadamia, że Gmina posiada zbędny majątek ruchomy – samochód osobowy marki SKODA Superb 1,8 TSI Ambition DSG, który przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu publicznego.

  1. Rodzaj zbędnego majątku przeznaczonego do sprzedaży:

Samochód osobowy, marka pojazdu SKODA Superb 1,8 TSI Ambition DSG,
rok produkcji: 2015, przebieg – 120716 km.

  1. Opis pojazdu: przeznaczony do sprzedaży samochód jest kompletny, sprawny technicznie, bez ubytków.
  2. Termin przetargu: 28.02.2019r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim
    ul. Rynek 26.
  3. Cena wywoławcza pojazdu: 44.500,00 zł brutto (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące pięćset 00/100).  W tym należny podatek VAT.
  4. Termin wpłaty wadium: do dnia 27 lutego 2019 r. do godz. 1400
  5. Wysokość wadium: 4.450,00 zł (słownie złotych cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt 00/100).

Jednocześnie informuje się osoby zainteresowane, że w lokalnej prasie (Panorama) z dnia 14.02.2019r., nr wydania 6/394 błędnie wydrukowano cenę wywoławczą oraz wysokość wadium.

Informacja o warunkach przetargu i trybie złożenia ofert opublikowana jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, na BIP oraz w załączniku niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego, tel. 77 424 66 41 bądź 77 424 66 26.

DOCOgłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego - samochód SKODA (003).doc

DOCXWyposażenie standardowe - Skoda.docx