×
Wyszukaj w serwisie
×

Walne Zgromadzenie Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Lewinie Brzeskim

W piątek 15 lutego 2019r. w Lewinie Brzeskim odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej w Lewinie Brzeskim. Spotkanie otworzył przewodniczący Spółki Pan Alojzy Witoń, prowadzenie z kolei przekazał swojemu zastępcy - Panu Lechowi Malinowskiemu. Na Zgromadzeniu obecny był również zastępca burmistrza - Pan Dariusz Struski.

Program Zgromadzenia obejmował przede wszystkim:

  • uchwalenie budżetu Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej,
  • ustalenie planu działania Zarządu Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej,
  • ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej.