×
Wyszukaj w serwisie
×

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Informuję, że w dniu 27.02.2019 roku o godzinie 1300 w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim (Rynek 26) rozpocznie się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

UWAGA

Społeczna Komisja Mieszkaniowa będzie rozpatrywała wnioski, które są kompletne, uzupełnione o dane z okresu ostatnich trzech miesięcy
i wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim w terminie do  22.02.2019 r.

Wnioski, które wpływają do tut. urzędu po 22.02.2019 r. będą rozpatrywane na początku roku 2020.

Osoby zainteresowane mogą indywidualnie przedstawiać swoją sytuację Społecznej Komisji Mieszkaniowej podczas posiedzenia.

    Z up. Burmistrza 

   Joanna Mokrzan