×
Wyszukaj w serwisie
×

Ważna informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Szanowni Państwo

W związku z  ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych  gruntów informuję, że właściciel gruntu może zgłosić Burmistrzowi Lewina Brzeskiego na piśmie zamiar jednorazowego uiszczenia wszystkich 20 należnych rocznych opłat przekształceniowych.

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim w dniu 26 lutego 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej. Uchwała będzie obowiązywała 14 dni
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wejdzie w życie dnia 18 marca 2019 roku. Na jej podstawie osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym będą przysługiwały następujące bonifikaty:

  1. 80% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, tj. w 2019 r.
  2. 70% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku

    po przekształceniu, tj. w 2020 r.

  3. 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku

    po przekształceniu, tj. w 2021 r.

Warunkiem uzyskania bonifikaty jest brak zaległości wobec Gminy Lewin Brzeski z tytułu rocznych opłat przekształceniowych, opłat za użytkowanie wieczyste do dnia przekształcenia oraz podatku od nieruchomości.

Przykład wyliczenia opłaty jednorazowej w przypadku wniesienia jej w 2019 roku:

Gdy dotychczasowa wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 30 zł, roczna opłata przekształceniowa będzie wynosić też 30 zł.

Opłata jednorazowa będzie wynosiła dwudziestokrotność rocznej opłaty: 20 x 30 zł = 600 zł

Opłata jednorazowa przy udzieleniu bonifikaty będzie wynosiła: 600 zł – 80% = 120 zł

Aby umożliwić korzystne dla Państwa uiszczenie opłaty jednorazowej z bonifikatą  przed wydaniem z urzędu zaświadczenia o przekształceniu, Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że wydawanie tych zaświadczeń rozpocznie się od miesiąca maja br.

Osoby zainteresowane uiszczeniem opłaty jednorazowej przed wydaniem zaświadczenia z urzędu, powinny złożyć stosowny wniosek do 30 kwietnia 2019 roku.

Jeżeli opłatę jednorazową zapłacą Państwo przed wydaniem zaświadczenia z urzędu,
to w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie znajdzie się informacja o uiszczeniu należnych opłat i Sąd nie będzie wpisywał  w księdze wieczystej roszczeń o opłatę.

Wnioski dotyczące naliczenia opłaty jednorazowej dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Rynek 26,  pokój nr 11, nr tel. 77 424 66 26 oraz na stronie internetowej: www.lewin-brzeski.pl.

 Burmistrz

Artur Kotara

DOCXwniosek o naliczenie opłaty jednorazowej.docx
DOCXwniosek o wydanie zaświadczenia.docx
DOCXwniosek o wydanie_zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania_czynności prawnej.docx