×
Wyszukaj w serwisie
×

Dodatkowa zbiórka wielogabarytów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski

Osobom, które potrzebują pozbyć się odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonymi w harmonogramie terminami zbiórek (wiosenną i jesienną) i nie mają możliwości przywiezienia i oddania tych odpadów we własnym zakresie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, stworzyliśmy możliwość dodatkowego nieodpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych na zgłoszenie telefoniczne.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej termin i miejsce odbioru odpadów wielkogabarytowych należy uzgodnić telefonicznie z pracownikami podmiotu odbierającego odpady tj. Zarządem Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski Sp. z o.o. pod numerami telefonów: tel. 515 473478 i tel. 515 473 643.

W przypadku gospodarstw w zabudowie wielorodzinnej potrzebę pozbycia się odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do zarządcy, który uzgodni termin i miejsce odbioru odpadów wielkogabarytowych z pracownikami podmiotu odbierającego odpady tj. Zarządem Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski Sp. z o.o.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w uzgodnionym terminie we własnym zakresie, bezpośrednio przed posesją przy pojemnikach na odpady w przypadku zabudowy jednorodzinnej, bądź przy wiatach śmietnikowych w przypadku zabudowy wielorodzinnej.

Możliwość dodatkowego nieodpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych na zgłoszenie telefoniczne przysługuje 1 raz na dwa lata dla każdego gospodarstwa domowego w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy pamiętać, że w ramach zbiórek odpadów komunalnych wielkogabarytowych odbierane są: meble, wersalki, krzesła, stoły, fotele, dywany, materace, kołdry, poduszki, okna i drzwi bez szyb, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki i rowerki dziecięce, sprzęt agd i rtv oraz inny elektro sprzęt typu kosiarki, wiertarki, a także deski do prasowania, zlewy, umywalki, brodziki, wanny, sztuczne choinki.

Zachęcam również mieszkańców Gminy Lewin Brzeski do nieodpłatnego korzystania z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK).

W GPSZOK przyjmowane są nieodpłatnie posegregowane odpady ulegające biodegradacji w tym zielone, papier i tektura, szkło, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i przeterminowane leki, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe  inne niż niebezpieczne.

GPSZOK w Lewinie Brzeskim przy ul. Fabrycznej (teren oczyszczalni ścieków) jest czynny w dni robocze każdego tygodnia:

 • wtorek      w godz. od 13.00 do 17.00
 • czwartek   w godz. od 13.00 do 17.00

   

  Dodatkowe informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej Rynek 26, pok. nr 14 i 15, tel. 774246639, 774246681 lub w Zarządzie Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 3 pod numerami telefonów: tel. 515 473478 i tel. 515 473 643

   

  Z poważaniem

  Burmistrz

  Artur Kotara