×
Wyszukaj w serwisie
×

Szanowni Rodzice uczniów i wychowanków naszych Szkół i Przedszkoli!

Pragnę Państwa poinformować, że wszystkie Szkoły z terenu Gminy Lewin Brzeski oraz Przedszkole Nr 1 i Nr 2 w Lewinie Brzeskim, a także Przedszkole w Łosiowe uczestniczą w ogólnopolskiej akcji strajkowej. Jeżeli strona Rządowa nie dojdzie do porozumienia ze Związkiem Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 roku.

Od wielu już dni spotykam się z Dyrektorami Szkół i Przedszkoli przystępujących do strajku. W pełni solidaryzuję się ze strajkującymi nauczycielami. Ze swojej strony apeluję do Państwa o wyrozumiałość dla pracowników podejmujących akcję strajkową. Wspólnie z Dyrektorami strajkujących placówek pragniemy jednak złagodzić skutki akcji strajkowej dla uczniów i rodziców. W wyjątkowych sytuacjach strajkujące szkoły i przedszkola będą przyjmowały uczniów i wychowanków. Jednakże liczba dzieci, które mogą być objęte opieką w czasie strajku jest bardzo ograniczona, gdyż w placówkach jedynie kadra kierownicza będzie mogła podjąć pracę z dziećmi. Ważne jest również to, że Dyrektorzy Szkół uzgodnili ze swoimi nauczycielami, iż przeprowadzą czekające uczniów egzaminy. 

Celem złagodzenia skutków akcji strajkowej uzgodniłem z placówkami pozaszkolnymi z terenu naszej gminy, że na czas strajku przygotują ofertę ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży. Zapraszam wszystkich rodziców do zgłaszania uczestnictwa swoich dzieci w oferowanych zajęciach przez Miejsko-Gminny Dom Kultury, Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Świetlicę Terapeutyczną.

Rozmowy Rządu ze Związkami Zawodowymi trwają, sytuacja jest dynamiczna i ciągle się zmienia. W przypadku porozumienia Rządu ze Związkami Zawodowymi strajk zostanie odwołany, a to będzie oznaczało, iż 8 kwietnia wszystkie nasze szkoły i przedszkola podejmą pracę w normalnym trybie. Proszę Państwa o śledzenie doniesień medialnych w tej sprawie, jak również informacji zamieszczanych na stronach internetowych strajkujących Szkół i Przedszkoli oraz na stronie internetowej Gminy.

Poniżej zamieszczone zostaną szczegółowe oferty zajęć organizowanych przez Miejsko-Gminny Dom Kultury, Miejską i Gminna Bibliotekę Publiczną oraz Świetlicę Terapeutyczną w okresie akcji strajkowej oraz informacje kierowane przez Dyrektorów strajkujących Szkół i Przedszkoli do rodziców.

 

Burmistrz

Artur Kotara

 

DOCX2Strajk w oswiacie - informacja dla rodziców - Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim2.docx
DOCXStrajk w oswiacie - informacja dla rodziców - Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy.docx
DOCXStrajk w oswiacie - informacja dla rodziców - Szkoła Podstawowa w Łosiowie.docx
DOCXStrajk w oswiacie - informacja dla rodziców - Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim.docx
DOCXStrajk w oswiacie - informacja dla rodziców - Przedszkole Publiczne nr 1 w Łosiowie.docx
DOCXStrajk w oswiacie - informacja dla rodziców - Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim.docx
 

DOCXZajęcia na czas strajku w oświacie - Dom Kultury.docx


DOCZajęci na czas strajku w oświacie Miejska i Gminna Biblioteka.doc


DOCZajęcia na czas strajku w oświacie - Świetlica Terapeutyczna.doc
PDFWNIOSEK o objęcie dziecka opieką - Świetlica Terapeutyczna.pdf
PDFUpoważnienie do przyprowadznia i odbioru dzieci - Świetlica Terapeutyczna.pdf