×
Wyszukaj w serwisie
×

Szanowni Rodzice uczniów i wychowanków naszych Szkół i Przedszkoli! AKTUALIZACJA 23.04.2019r.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Lewinie Brzeskim, Łosiowie i Skorogoszczy informują, że szkoły nadal uczestniczą w akcji strajkowej w oświacie.

Z uwagi na to, że część nauczycieli nie bierze czynnego udziału w strajku, szkoły zapewniają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którym opieki nie są w stanie zabezpieczyć rodzice. W sprawach tych można bezpośrednio kontaktować się z dyrektorami szkół. Autobusy dowożące uczniów do szkół realizują dowozy zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym dla danej trasy dowozu. Opieka realizowana przez szkoły będzie dostosowana do rozkładu jazdy autobusów szkolnych. O wszelkich zmianach sytuacji w tym zakresie rodzice będą informowani za pomocą e-dziennika oraz z wykorzystaniem stron internetowych szkół.