×
Wyszukaj w serwisie
×

VIII sesja Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

W dniu 29 kwietnia 2019r., podczas VIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, Radni głosowali nad przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza Artura Kotary za okres od marca do kwietnia 2019r. oraz realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018r. z wykorzystaniem środków publicznych.

Sesja ta była również okazją, aby podziękować Panu Romanowi Zazula - sołtysowi m. Chróścina, kończącego kadencję - za jego zaangażowanie, sumienne wykonywanie wszystkich zadań w trosce o mieszkańców oraz czuwanie nad estetyką sołectwa. Burmistrz podkreślił jednocześnie ważną rolę sołtysów, jako liderów społeczności lokalnej, realizujących te działania, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców.