×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja o zgłaszaniu przypadków nielegalnego składowania lub magazynowania odpadów niebezpiecznych

W związku z występowaniem w ostatnim czasie na Opolszczyźnie nielegalnych składowisk odpadów, prosimy o zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim miejsc na terenie gminy Lewin Brzeskim, w których są w nielegalny sposób przechowywane lub składowane odpadów, w tym substancje niebezpieczne, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i środowiska.

Apelujemy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości odnoście składowania i transportu odpadów lub ich wykorzystywania przez gospodarstwa rolne jako ulepszacza gleby, w sytuacji podejrzenia o prowadzonej nielegalnej działalności.

Odpowiednia postawa obywatelska może przyczynić się do zmniejszenia skutków zagrożeń, wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami, a w szczególności substancjami niebezpiecznymi.

Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie pod nr tel. 77 426 66 39 lub 77 424 66 81, mailowo: lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeski, ul. Rynek 1 i 26.

 

JPEGInformacja o zgłaszaniu przypadków nielegalnego składowania lub magazynowania odpadów niebezpiecznych.jpeg (144,80KB)