×
Wyszukaj w serwisie
×

GMINA LEWIN BRZESKI realizuje operację pn. "Spotkanie podnoszące wiedzę na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy hodowli bydła i w produkcji mleka w wybranym gospodarstwie rolnym"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary  wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Gmina Lewin Brzeski informuje, że w ramach Planu operacyjnego na lata 2018-2019, jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizuje operację pod nazwą Spotkanie podnoszące wiedzę na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy hodowli bydła i w produkcji mleka w wybranym gospodarstwie rolnym”.

Termin realizacji spotkania: 15.06.2019r.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie, teren gminy Lewin Brzeski. Grupa docelowa: osoby pełnoletnie, mieszkańcy województwa opolskiego.

Program spotkania:

10:30 – 11:30 rejestracja uczestników

11:30 – 12:00 przedstawienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

12:00 – 13:30 wyjazd do gospodarstwa rolnego trasą Lewin Brzeski – Przecza

13:30 – 16:30 wizyta w gospodarstwie rolnym MLEKOLAND Sp. z o.o. w Przeczy

16:30 podsumowanie spotkania wraz z poczęstunkiem

Zapisy przyjmowane są do 11 czerwca 2019r.:

telefonicznie (77 424 66 36,  504 083 602)

lub

osobiście w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim (Rynek 26, pok. 1)

Przewidywane efekty: Zdobycie przez uczestników operacji  wiedzy na temat produkcji mleka i hodowli bydła. Długofalowy rozwój obszarów wiejskich z aktywnym uczestnictwem młodzieży. Podniesienie jakości życia na terenie gminy Lewin Brzeski.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Szczegółowe informacje dotyczące KSOW oraz możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl. Link do strony internetowej Komisji dot. EFRROW https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl