×
Wyszukaj w serwisie
×

Uhonorowanie pracy Strażaków Ochotników

W piątek 24 maja br. odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone Strażakom Ochotnikom z Gminnych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. Lewina Brzeskiego, Łosiowa i Skorogoszczy.

Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara podziękował Ochotnikom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ich wkład i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Gminy i jej mieszkańców, wręczając listy gratulacyjne i upominki. Wyróżnienia otrzymali:

Józef Wojdyła z OSP Lewin Brzeski,

Cezary Gączkowski  z OSP Łosiów,

Michał Piątek Skorogoszcz z OSP Skorogoszcz.

Burmistrz Lewina Brzeskiego pogratulował dodatkowo druhowi Łukaszowi Duda z OSP Lewin Brzeski zajęcia I miejsca w plebiscycie NTO w kategorii Strażak Roku Powiatu Brzeskiego.

Z kolei Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Opolu Druh Piotr Cierpisz przekazał - w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego - odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego” dla Druha Mirosława Szuty Wiceprezes Zarządu Powiatowego w Brzegu ZOSP RP.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż Burmistrz Lewina Brzeskiego otrzymał statuetkę, którą w imieniu Strażaków Ochotników wręczyli Druh Piotr Cierpisz oraz Druh Mirosław Szuta, jako wyraz podziękowania za dobrą współpracę pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a Gminnymi Jednostkami OSP.