×
Wyszukaj w serwisie
×

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim dotyczący Raportu o stanie Gminy Lewin Brzeski

Na sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r., o godzinie 14:00 w sali Publicznej Szkoły Podstawowej, ul. Zamkowa 3, Rada Miejska rozpatrzy Raport o stanie Gminy, który obejmować będzie podsumowanie działalności za rok 2018,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Lewin Brzeski do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy przyjmowane będą do dnia 17 czerwca 2019r. w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 15 - Biuro Rady Miejskiej.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, w pokoju nr 15 - Biuro Rady Miejskiej - oraz na stronie internetowej Urzędu.

Raport o stanie Gminy Lewin Brzeski