×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkanie informacyjne w Brzegu dot. efektywności energetycznej w MMŚ

Zapraszamy na spotkanie informacyjne odbędzie się 5 czerwca 2019 roku w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23, I piętro sala konferencyjna (budynek wyposażony jest w windę), dotyczące efektywności energetycznej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP RPO WO 2014-2020, tj.:

1) zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;

2) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią;

3) zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;

4) głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;

5) instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;

6) audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.

Zwrot kosztów poniesionych na projekt wynosi

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65 %

- Średnie przedsiębiorstwa: 55 %

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 3.4 "efektywność energetyczna w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach" Regionalnego Programu Województwa Opolskiego. W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana m.in. grupa docelowa, przeznaczenie pożyczek, warunki finansowania (maksymalna, kwota, okres spłaty, karencja w spłacie kapitału, oprocentowanie), ograniczenia w finansowaniu, pozostałe warunki finansowania, wymagane dokumenty.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 czerwca 2019 r. 

Program spotkania:

  • 11:00 – 11:10 Powitanie, wprowadzenie do spotkania;
  • 11:10 – 13:00   Nabór wniosków na dotacje w ramach działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP w ramach Regionalnego   Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  – prelegent Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki;
  • 13:00 – 13:30   Nieoprocentowane pożyczki na efektywność energetyczną w MSP udzielane w ramach Projektu 3.4 Efektywność energetyczna w MSP w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – prelegent Fundacji Rozwoju Śląska;
  • 13:30 – 13:45   Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – prelegent Referatu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich;
  • 13:45 – 14:00 Podsumowanie spotkania i ewaluacja;
  • od 14:00 Konsultacje indywidualne.