×
Wyszukaj w serwisie
×

„Piękna Wieś Lewińska 2019”

Burmistrz Lewina Brzeskiego Zarządzeniem Nr 224/2019 z dnia 12.06.2019r. ogłosił konkurs „Piękna Wieś Lewińska 2019”.

Do tegorocznego konkursu uczestnicy będą mogli zgłaszać swój udział w dwóch kategoriach, tj.: „Najpiękniejsza wieś” oraz „Najlepszy projekt”. Kryteria oceny, tak jak w latach ubiegłych, odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, dbałości o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa dnia 01 lipca br. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Serdecznie zapraszam wszystkie sołectwa z terenu Gminy Lewin Brzeski do wzięcia udziału w Konkursie.

Do pobrania:

Regulamin konkursu „Piękna Wieś Lewińska 2019:

DOCRegulamin konkursu Piękna Wieś Lewińska 2019.doc

Karta zgłoszeniowa:

DOCformularz zgłoszeniowy.doc