×
Wyszukaj w serwisie
×

Realizacja projektu pn.: „Spotkanie podnoszące wiedzę na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy hodowli bydła i w produkcji mleka w wybranym gospodarstwie rolnym”

Gmina Lewin Brzeski zrealizowała projekt pn.: „Spotkanie podnoszące wiedzę na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy hodowli bydła i w produkcji mleka w wybranym gospodarstwie rolnym”, współfinansowany ze środków pochodzących z PT Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców obszarów miejsko-wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W programie przedsięwzięcia znalazły się takie elementy, jak: rejestracja uczestników, przedstawienie zasad ruchu drogowego, przejazd do gospodarstwa rolnego, w końcu podsumowanie spotkania.

 W ramach przedmiotowej operacji jej uczestnicy mieli okazję obcować z piękną przyrodą, jadąc na rowerach trasa prowadzącą m.in. zrewitalizowanym starorzeczem Nysy Kłodzkiej, ale również odwiedzić gospodarstwo bydła mlecznego MLEKOLAND Sp. z o.o. w Przeczy. Zarówno współwłaściciel fermy Pan Stanisław Tomczak, jak i jej kierownik Pan Paweł Brychcy ciekawie opowiedzieli o prowadzeniu tak dużego gospodarstwa. Wygłoszonej teorii towarzyszyły również pokazy m.in. karmienia bydła i udoju, przygotowane przy nieocenionej pomocy wszystkich pracowników wspomnianego gospodarstwa.

Wracając do samego przejazdu do gospodarstwa należałoby dodać, iż uczestnicy projektu wyposażeni w kamizelki odblaskowe mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, zostali pouczeni o zasadach poruszania się w kolumnach rowerowych, a następnie - na czele z Burmistrzem Lewina Brzeskiego Panem Arturem Kotarą - wyruszyli w trasę liczącą łącznie ponad 20 km.

Podsumowaniem projektu był poczęstunek przygotowany przez Strażaków Ochotników z OSP z Lewina Brzeskiego w postaci kiełbasek z grilla. Rozdano również wodę oraz słodki deser. Na terenie rekreacyjnym w Przeczy jeszcze przez dłuższy czas słychać było radosne głosy i słowa uznania dla organizatorów tegoż przedsięwzięcia i wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, aby stworzyć ciekawy sposób spędzenia sobotniego popołudnia.