×
Wyszukaj w serwisie
×

UWAGA ROLNICY!

W związku z nowymi wytycznymi dla Komisji Wojewody Opolskiego ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, zwracam się do wszystkich rolników, którzy zgłosili szkody w gospodarstwie rolnym spowodowane tegoroczną suszą, o dostarczenie w trybie pilnym do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, pokój nr 11, kserokopii wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego o ile został złożony.

Możliwe jest też przesłanie niezbędnych informacji, tj. imię i nazwisko, obręb, numer działki wraz z rodzajem i powierzchnią uprawy, drogą elektroniczną na adres:

Informacje te niezbędne są w celu oszacowania szkód oraz prawidłowego sporządzenia protokołu.