×
Wyszukaj w serwisie
×

KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY

Informujemy, że Komisja  Wojewody Opolskiego ds. szacowania szkód w uprawach rolnych jest w trakcie szacowania strat u rolników, którzy dotychczas dokonali zgłoszeń.

Jednocześnie wyjaśniamy, że podstawą do  szacowania w/w. szkód jest występowanie -  zgłoszonych przez rolnika upraw - w raportach Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Aktualne raporty o stanie suszy na terenie naszej gminy dostępne są pod linkiem www.susza.iung.pulawy.pl, gdzie po wejściu na podstronę „Raporty”, można sprawdzić, w jakich uprawach i na jakich kategoriach glebowych wystąpiła susza rolnicza. Kategorie glebowe dostępne są pod linkiem www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategirii/.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji Wojewody działających w terenie, szacowaniu podlegają uprawy ujęte w w/w raportach i kategoriach glebowych wskazanych na mapach. W związku z powyższym nie wszystkie uprawy, które zgłosił rolnik kwalifikują się do lustracji i sporządzenia protokołu z szacowania strat.