×
Wyszukaj w serwisie
×

VII edycja konkursu „Lewińskie Lwy”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VII edycji konkursu „Lewińskie Lwy”.

Nagrody Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewiński Lew” przyznawane są osobom, organizacjom i innym podmiotom działającym na rzecz Miasta i Gminy Lewin Brzeski, aby wyróżnić ich zasługi na rzecz Miasta i Gminy Lewin Brzeski, poprawy jakości życia jej mieszkańców i promocji walorów społeczno-kulturowych, historycznych i przyrodniczych. Są wyróżnieniem gminnym za dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej.

Te honorowe wyróżnienia wręczane będą w trzech kategoriach: 

  • osiągnięcia sportowe, naukowe oraz kultura i sztuka;
  • gospodarka i przedsiębiorczość;
  • działalność na rzecz społeczności lokalnych.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać w zakładce Lewińskie Lwy (Urząd/Ogłoszenia urzędowe/Lewińskie Lwy) lub w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim (Rynek 26, pok. nr 1).

Zgłoszenia należy dokonywać poprzez złożenie wypełnionego formularza w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim lub droga pocztową na adres: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski w terminie do 31 sierpnia 2019 roku. 

Wypełniony formularz karty zgłoszeniowej można przesłać również drogą elektroniczną na adres: , nadając tytuł przesyłanej informacji: „Lewińskie Lwy – edycja Rok 2019”, z zachowaniem terminu 31 sierpnia danego roku. Przesłana drogą elektroniczną kandydatura będzie rozpatrywana po dostarczeniu, najpóźniej do dnia 7 września danego roku, do Urzędu Miejskiego wersji papierowej z podpisami zgłaszającego wniosek i kandydata do nagrody na oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz do czynnego udziału.

DOCXzarzadzenie-lewinskie-lwy2019.docx
DOCXregulamin-przyznawania-nagrod-burmistrza-lewina-brzeskiego-lewinskie-lwy2019.docx
DOCXkarta-zgloszenia-kandydatury-do-nagrody-burmistrza-lewina-brzeskiego-lewinskie-lwy2019.docx
DOCwzor-oswiadczenia2019.doc