×
Wyszukaj w serwisie
×

Koniec wakacji pełen emocji!

Wakacje na co dzień kojarzą się z zamkniętymi szkołami. Nie jest to jednak prawdą, gdyż pod nieobecność uczniów i nauczycieli, szkoły praktycznie przez cały okres wakacyjny przygotowują się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Już w lipcu ruszają drobne remonty – malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, wymiany podłóg, remonty toalet, naprawy sprzętu i wyposażenia, przygotowanie bazy sportowej, placów zabaw. W przedszkolach pod tym względem jest trudniej, gdyż na wszystko co należy naprawić i odświeżyć jest zdecydowanie mniej czasu, bowiem przerwa w pracy przedszkola trwa w zasadzie tylko miesiąc.

Okres wakacyjny nie dla wszystkich nauczycieli jest czasem pełnego relaksu. Nauczyciele kontraktowi, którzy odbyli wymagany staż, w okresie wakacyjnym zdają egzaminy na stopień nauczycielka mianowanego. W tym roku egzaminy odbyły się dość późno, bo 20 sierpnia. Do egzaminów przystąpiły Panie Dominika Włoszek i Monika Krzyżanowska, nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim, Pani Anna Piekoszewska, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie i Pani Beata Przedwojewska, nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 2 w Lewinie Brzeskim. Wszystkie Panie zdały egzaminy i uzyskały stopień nauczyciela mianowanego. Dnia 26 sierpnia w gabinecie Pana Artura Kotary, Burmistrza Lewina Brzeskiego, miała miejsce bardzo miła uroczystość wręczenia Aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Przed wręczeniem Aktów Panie złożyły uroczyste ślubowanie.

Również pod koniec wakacji, bo 23 sierpnia, miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia – odbyły się konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim i kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łosiowie.

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły w Lewinie Brzeskim przystąpiła jedna osoba. Konkurs został rozstrzygnięty i wyłonił kandydata na dyrektora, którym został Pan Zdzisław Biernacki, dotychczasowy dyrektor.

Bardziej emocjonujący był konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły w Łosiowie, gdyż do konkursu przystąpiły trzy osoby. Wszyscy reprezentowali bardzo wysoki poziom. Również i ten konkurs został rozstrzygnięty i wyłonił kandydata na stanowisko dyrektora, którym został Pan Stanisław Kowalczyk.

W poniedziałek, 26 sierpnia oba konkursy zostały zatwierdzone przez Pana Burmistrza. W dniu 29 sierpnia 2019 roku kandydaci zostali zaproszeni do Ratusza, gdzie Burmistrz, Pan Artur Kotara, wręczył im akty powierzenia stanowisk dyrektorów. Spotkanie trwało dość krótko, gdyż w tym ostatnim tygodniu sierpnia obaj Panowie, nowo powołani dyrektorzy, duchem byli już w swoich placówkach, gdzie trwa gorączkowe dopinanie wszystkich spraw związanych z nowym rokiem szkolny.