×
Wyszukaj w serwisie
×

Podziękowanie Burmistrza za Dożynki Wojewódzkie 2019

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i realizacji Dożynek Wojewódzkich 2019. Wspólne święto radości i czasu podziękowań za plony i urodzaj, które miało miejsce 8 września 2019 roku
w Lewinie Brzeskim, zapisuje się już na kartach historii naszej gminy. Jednak przeprowadzenie tak ważnej uroczystości nie byłby możliwe, gdyby nie pomoc wielu osób i instytucji. Wspólny wysiłek i ogrom włożonej pracy w przygotowania doprowadziły do sukcesu, jakim było przeżycie tak wspaniałej imprezy. W sposób szczególny słowa wdzięczności kierowane są w stronę:

1.      Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły

2.      Starostów Dożynek Wojewódzkich Gabrieli Baucz i Leszka Fornala

3.      Starosty Powiatu Brzeskiego Jacka Monkiewicza

4.      Proboszcza parafii pw. WNMP w Lewinie Brzeskim ks. Krzysztof Dudojcia

5.      Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

6.      Strunobet – Migacz Sp. z o.o.

7.      AGROPOL Marian Olejnik, Stanisław Krawiec Sp. J.

8.      Przedsiębiorstwa Rolno- Handlowego- Usługowego LESROL Sp. z o.o.

9.      Zakładu Rolno-Usługowego JANÓW s.c.

10.  Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski

11.   Banku Spółdzielczego Grodków – Łosiów

12.   Banku Spółdzielczego w Oławie

13.   Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim (dyrektor Zdzisław Biernacki)

14.   Szkoły Podstawowej w Łosiowie (dyrektor Stanisław Kowalczyk)

15.  Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim (dyrektor Ewa Warchał)

16.  Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim (dyrektor Dorota Mościcka)

17.  Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy (dyrektor Ewa Jarosz)

18.  Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy (dyrektor Renata Pawlus)

19.   Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (Komendant nadinsp. Jarosław Kaleta)

20.   Komendy Powiatowej Policji w Brzegu (Komendant insp. Mariusz Stelnicki),

21.  Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim (Komendant st. asp. Wojciech Andruchów)

22.  Strażaków z OSP w Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowie

23.  Starpool Producent Basenów Ogrodowych

24.  Mera S.A.

25.  GABAG Sp. z o. o. Sp. k.

26.   IEM Group Polska Sp. z o.o.

27.  PSB Mrówka Lewin Brzeski

28.  MD Studio

29.  KRAW-BUD Sylwester Krawczyk, Zbigniew Krawczyk

30.   Sołtysów sołectw gminy Lewin Brzeski wraz z mieszkańcami

31.   Radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

32.  Pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim

33.   Pracowników Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim
na czele z dyrektorem Panem Tadeuszem Tadlą

34.   Pracowników Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim
na czele z prezesem Panem Pawłem Chojnackim

35.  Pracowników Spółki Usługi Wodno-Kanalizacyjne „HYDRO-LEW” Sp. z o.o.
na czele z prezesem Panem Ireneuszem Szporkiem

36.  Pana Grzegorza Fornala