×
Wyszukaj w serwisie
×

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019

Zapraszamy do kolejnej, wspólnej edukacji i działań dla zachowania i poprawy stanu środowiska. We wrześniu odbędzie się ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2019” pod hasłem „Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!”.

Celem tegorocznej edycji jest zachęcanie do podejmowanie działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.

Serdecznie zachęcamy dzieci, młodzież oraz wszystkich tym, którym zależy na ochronie środowiska do wzięcia udziału w tegorocznej akcji proekologicznej.

W tym roku akcja Sprzątania Świata w gminie Lewin Brzeski odbędzie się przy współpracy ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska w ramach projektu „Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej, Akcja EKOGENERACJA- akcja sprzątanie Aglomeracji Opolskiej”. Stowarzyszenie AO przekaże dla gminy worki na śmieci 60 l i 120 l oraz rękawice ogrodowe.

Proszę o udokumentowanie realizacji akcji sprzątania świata i wykonanie 1 zdjęcia oraz 1 krótkiego (2-3 min) filmiku z przebiegu akcji sprzątania. Zdjęcie i filmik należy przesłać na adres mailowy    

W załączeniu znajduje się karta zgłoszenia, która stanowić będzie zgłoszenie Państwa do uczestnictwa w akcji „Sprzątania Świata – Polska 2019”. Proszę o jej wypełnienie i przesłanie do tut. Urzędu Miejskiego (odpowiadając na e-mail: lub osobiście, listownie). Worki i rękawiczki będzie można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Rynek 26, pok. 14.

Po zakończonej akcji proszę o podanie informacji o ilości worków z zebranymi odpadami ze Sprzątania Świata i miejscu ich złożenia (sprawozdanie z przeprowadzonej akcji Sprzątania Świata). Na tej podstawie Gmina zleci wywóz odpadów. Informacje można zgłosić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Osoba do kontaktu: Kamila Lubczyńska, tel. 77 424 66 39, email:

DOCkarta_zgłoszenia_Sprzątanie_Świata_2019.doc (32,50KB)
DOCXformularz-sprawozdania-akcja-2019.docx (17,03KB)