×
Wyszukaj w serwisie
×

Podziękowanie sołtysom za mijająca kadencję

W dniu 24 września 2019r. odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, podczas której Burmistrz złożył podziękowania Pani Małgorzacie Wieczorek-Smolińskiej, Pani Grażynie Michalskiej, Panu Romanowi Zazula oraz Pani Krystynie Szmondrowskiej, którzy sprawowali funkcję sołtysów Łosiowia, Buszyc, Chróściny i Skorogoszczy w kadencji 2015-2019.

Burmistrz Lewina Brzeskiego podkreślił niezwykle ważną rolę, jaką pełnią sołtysi w swoich sołectwach, realizując działania i inicjatywy służące ogólnemu rozwojowi sołectwa, będąc niejako opiekunami mieszkańców i znając najlepiej ich potrzeby.

Kończący kadencję sołtysi przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności.