×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 11 października 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Burmistrz Pan Artur Kotara, zaprosił dyrektorów placówek oświatowych na tradycyjne już spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na spotkanie zaproszeni również zostali dyrektorzy Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim oraz Biura Obsługi Wspólnej. Są to jednostki, które formalnie nie są zaliczane do placówek oświatowych, jednakże ich działalność bezpośrednio wiąże się z pracą z dziećmi oraz obsługą administracyjno-gospodarczą placówek oświatowych.

W pierwszej części spotkania Pan Artur Kotara złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, prosząc jednocześnie o przekazanie życzeń wszystkim pracownikom.

W spotkaniu uczestniczyła także Pani Beata Hargot, której Burmistrz wręczył list gratulacyjny. Na wniosek Burmistrza Pani Beata Hargot została uhonorowana Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Podobnie na spotkanie zaproszona została Pani Katarzyna Świderska, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie, uhonorowany Nagrodą Opolskiego Kuratora Oświaty.  

Następnie Pan Artur Kotara wręczył przyznane w tym roku Nagrody Burmistrza:

  1. Pani Karinie Gwardyńskiej – nauczycielowi PSP w Łosiowie,
  2. Pani Jadwidze Fornal – wieloletniemu Dyrektorowi Gimnazjum w Łosiowie, a w ostatnich dwóch latach Wicedyrektorowi PSP w Łosiowie,
  3. Pani Helenie Biernackiej – Dyrektorowi Biura Usług Wspólnych w Lewinie Brzeskim,
  4. Pani Annie Sawickiej – Dyrektorowi Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łosiowie,
  5. Pani Ewie Warchał – Dyrektorowi Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim,
  6. Panu Zdzisławowi Biernackiemu – Dyrektorowi PSP w Lewinie Brzeskim.

Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu, przy kawie i herbacie, rozmowy jak zwykle na takich spotkaniach dotyczyły spraw oświatowych.