×
Wyszukaj w serwisie
×

Podziękowanie sołtysom za mijająca kadencję

W dniu 29 października 2019r. odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, podczas której Zastępca burmistrza oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli podziękowania Panu Stanisławowi Piszczkowi sołtysowi sołectwa Przecza oraz Panu Leszkowi Fornalowi sołtysowi sołectwa Kantorowice, którzy sprawowali funkcję sołtysów w kadencji 2015-2019.

Podkreślono niezwykle ważną rolę, jaką pełnią sołtysi w swoich sołectwach, realizując działania i inicjatywy służące ogólnemu rozwojowi sołectwa, będąc niejako opiekunami mieszkańców i znając najlepiej ich potrzeby.

Kończący kadencję sołtysi przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności.