×
Wyszukaj w serwisie
×

SZKOLENIE Z ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

STOWARZYSZENIE „BRZESKO-OŁAWSKA WIEŚ HISTORYCZNA” ZAPRASZA NA SZKOLENIE Z ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w zakresie rozwijania oraz podejmowania działalności gospodarczej, pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych w/w tematyką na szkolenie z przygotowania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, w tym biznesplanu.

Miejsce oraz termin szkolenia: świetlica wiejska w Pogorzeli, 23.11.2019 r. (sobota), od godziny 10:00 do 16:00.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim:

- pełnoletnie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na obszarze BOWH,

- mikro oraz małych przedsiębiorców.

Podejmowanie działalności gospodarczej – przyznawana jest premia w wysokości 100 000 zł. O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne zamieszkujące obszar BOWH, które w okresie dwóch lat na dzień złożenia wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej.

Rozwijanie działalności gospodarczej - dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR. Pomoc przyznawana jest do 70 % kosztów kwalifikowalnych na zasadzie refundacji. Maksymalna kwota refundacji szacowana jest na 220 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem adresu e-mail , telefoniczne pod numerem telefonu 77 412 90 21 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Krzyżowicach 72.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, szkolenie się nie odbędzie. O tym czy zebrano wystarczającą liczbę zgłoszeń poinformujemy w dniu 18.11.2019 r.  

 

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.