×
Wyszukaj w serwisie
×

Szkoły podstawowe z tereniu gminy Lewin Brzeski przystąpią do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Ministerstwo Cyfryzacji przyjmując za jeden z priorytetów zapewnienie wszystkim uczniom w Polsce równego dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji, przygotowało program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). OSE to dedykowana sieć łączącą wszystkie szkoły w Polsce, która zapewni dostęp do szybkiego Internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwo sieci. Rolę operatora OSE pełni Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, mający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań telekomunikacyjnych dla edukacji.

Operator OSE zapewnia szkołom bezpieczeństwo teleinformatyczne obejmujące ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego, w tym wsparcie szkół w podejmowaniu działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

Uprzedzając możliwość wejścia naszych szkół do OSE, Burmistrz Lewina Brzeskiego, Pan Artur Kotara, już w lipcu 2017 roku podjął decyzję o doprowadzeniu do szkół w Lewinie Brzeskim, Łosiowie i Skorogoszczy szerokopasmowego Internetu oraz wybudowaniu sieci radiowych wewnątrz budynków szkolnych. Pozwoliło to na wdrażanie od roku szkolnego 2017/2018 e-dziennika, który usprawnia dokumentowanie pracy dydaktycznej szkół oraz znacząco poprawia komunikację rodziców ze szkołami. Obecnie zarówno nauczyciele, jak i rodzice nie wyobrażają sobie pracy szkoły bez tego nowoczesnego narzędzia.

W dniu dzisiejszym, 21 listopada 2019 roku, w gabinecie Burmistrza odbyło się spotkanie poświęcone wejściu naszych szkół do OSE. Obecnie operator OSE weryfikuje ankiety techniczne naszych szkół. Na spotkaniu Burmistrz podpisał dyrektorom zgody na zawarcie z operatorem OSE umów o świadczenie usług OSE oraz udzielił Pełnomocnictw do podpisania przez nich Porozumień w ramach programu mLegitymacja. Program mLegitymacja umożliwia posiadanie legitymacji szkolnej w telefonie komórkowym. Jak zapewnili na spotkaniu dyrektorzy, w niedługim czasie zamierzają kontaktować się z rodzicami uczniów, aby rozeznać zainteresowanie z ich strony tym nowoczesnym rozwiązaniem.