×
Wyszukaj w serwisie
×

„Życzliwie i na niebiesko” w PSP w Skorogoszczy

Pod takim hasłem  obchodzono w PSP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka oraz Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Wstępem do akcji była kampania informacyjna - uczniowie z klasy VIII i VI b wykonali plakaty, na których przedstawili historię obchodów oraz  wyjaśnili ich przesłanie. Na drzwiach wejściowych do klas pojawiły się też wybrane artykuły Konwencji Praw Dziecka ozdobione  plastycznymi wizualizacjami  wykonanymi przez Koło Polonistyczne.

Również członkowie koła przygotowali i przedstawili  w szkolnym radiowęźle audycję, w której zaprezentowali ważniejsze artykuły  Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez ONZ 20.11.1989 roku. Młodzi radiowcy wyjaśnili też genezę Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka oraz Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Jak na audycję radiową przystało słowo mówione było przeplatane  dobrze dobraną muzyką. Dzieci mogły też w czasie przerw pozdrowić w radiowęźle swoich kolegów. Z kolei Samorząd Uczniowski przygotował dla wszystkich klas zakładki z prawami zawartymi w Konwencji.

Ukoronowaniem akcji było wspólne zdjęcie wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Kolor ten jest bowiem symbolem solidarności z dziećmi całego świata, szczególnie tymi, których prawa są łamane.

Wszystkim współorganizatorom oraz  uczestnikom obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka i Dnia Życzliwości i Pozdrowień serdeczne podziękowania składa koordynator obchodów - Roman Kania.