×
Wyszukaj w serwisie
×

Pan Leszek Fornal nowym Radnym Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

W dniu 26 listopada br. odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. Na sesji gościł Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Leszek Gaweł, który przedstawił wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 15 obejmującym Kantorowice, Stroszowice i Sarny Małe. W wyniku wyborów radnym został Pan Leszek Fornal, który po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze złożył uroczyste ślubowanie. Następnie Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Członkiem i przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska został nowy Radny Pan Leszek Fornal.

Dalszy porządek obrad obejmował m.in. podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina oraz uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski.