×
Wyszukaj w serwisie
×

Na żółnierską nutę

Na widok gości w lewińskiej podstawówce w niejednej duszy zagrały dźwięki "Pierwszej brygady". Odwiedzili nas bowiem: Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu mjr Ewa Nowicka - Szufik oraz Oficer Sekcji Wychowawczej 1. Brzeskiego Pułku Saperów kpt. Krzysztof Krawczyk.

Żołnierze zawitali do klas VII, aby przybliżyć uczniom zawód żołnierza zawodowego oraz zachęcić do wybrania tego właśnie zawodu. Pani major opowiadała o różnych formach służby wojskowej, rodzajach sił zbrojnych w Polsce, wymaganiach do służby w korpusach: szeregowym, podoficerskim i oficerskim, opierając się na ciekawie przygotowanej prezentacji i przestrzegając przed lekkomyślnymi zwolnieniami z lekcji wychowania fizycznego! Zapoznała także chłopców z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony i wytłumaczyła znaczenie kategorii ABDE.

 Pan kapitan opowiadał uczniom jak wygląda praca żołnierza na co dzień, o akcjach podejmowanych w związku ze znalezieniem niewypałów i niewybuchów. Uczulał młodzież, jak postępować w wypadku znalezienia tych materiałów i przestrzegał przed ich poszukiwaniem i kolekcjonowaniem. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary. Uczniowie słuchali z wielkim zainteresowaniem, o czym może świadczyć mnogość zadawanych pytań, na które pan kapitan cierpliwie odpowiadał, jak również stwierdzenie żołnierzy po zajęciach: "taka duża grupa, a taka grzeczna" (brawo).

Jeden z uczniów, chcąc otrzymać gadżety wojskowe, zobowiązał się do wykonania 20 pełnych brzuszków -  nie jest to takie proste i trzeba  sporo poćwiczyć. Trzymamy za słowo i czekamy! Może inni uczniowie też dołączą? Termin: do świąt. Gadżety czekają!

Najbardziej zainteresowani uczniowie odesłani zostali na stronę www.mon.gov.pl, jak również do zapoznania się z ofertą II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, które posiada certyfikat prowadzenia klasy mundurowej, a także Legią Akademicką.                                                

J. Taratuta