×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie do VII Gminnego Konkursu Pięknego Pisania Piórem

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzyszkolnym, zorganizowanym przez PSP w Lewinie Brzeskim konkursie pisania piórem, który odbędzie się pod patronatem Burmistrza Lewina Brzeskiego.

W tym roku Organizatorzy proponują przepisanie tekstu bajki oraz zredagowanie listu i opowiadania.

Uczestnicy zaprezentują swoje prace w następujących kategoriach wiekowych:

  • klasy 1 - 2,
  • klasy 3 - 5,
  • klasy 6 - 8,
  • dorośli.

Zasady są niezwykle proste, należy:

  • napisać piórem pracę na kartce formatu A4, bez liniatury (uczniowie klas 1-3 piszą na kartce zeszytu z liniaturą),
  • opatrzyć ją metryczką (dane ucznia i nauczyciela), zamieszczoną w prawym dolnym rogu,
  • pracę przesłać niezłożoną w kopercie A4 do 16 grudnia 2017r. na adres:

                        PSP im. M. Kopernika w Lewinie Brzeskim

                        ul. Zamkowa 3 lub Kościuszki 61

                        49-340 Lewin Brzeski

z  dopiskiem: Konkurs Pięknego Pisania Piórem 2019

Oto tematy prac:

I Kategoria wiekowa: klasy 1-2

Fragment bajki o „Rybaku i złotej rybce” A. Puszkina./ przepisanie tekstu (1 strona zeszytu)

II Kategoria wiekowa : klasy 3 – 5

Witam Cię, jestem dobrą wróżką spełniającą życzenia. Wypowiedz, proszę, jedno życzenie, a dokładniej- napisz o nim./  list

III Kategoria wiekowa: 6-8

Wyobraź sobie, że możesz przenieść się do świata ulubionej książki lub ulubionego filmu. Napisz, co mogłoby się wydarzyć. / opowiadanie

IV Kategoria wiekowa: dorośli

Gdybym mógł przenieść się w czasie i przestrzeni, wybrałbym.../ opowiadanie

Uwaga!

  • Jury konkursu oceni pismo kaligraficzne oraz estetykę zapisu.
  • Prace z błędami oraz nie na temat nie będą oceniane.
  • Regulamin konkursu dostępny będzie na stronach internetowej gminy Lewin Brzeski szkoły podstawowej.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 18 grudnia 2019r. w pałacu w Lewinie Brzeskim.