×
Wyszukaj w serwisie
×

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim

W związku z licznymi pożarami Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim przeprowadzi działania prewencyjno – kontrolne w stosunku do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych pod kątem eliminowania przyczyn wystąpienia zagrożeń pożarowych oraz obowiązku wykonywania przeglądów okresowych, w tym usuwania niesprawności stwierdzonych podczas prowadzonych przeglądów instalacji elektrycznej, gazowej, spalinowej i przewodów wentylacyjnych.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim o ciążącym na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych obowiązku przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego zamieszczony został poniżej.

PDFKomunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu zminimalizowania przyczyn wystąpienia zagrożeń pożarowych.pdf