×
Wyszukaj w serwisie
×

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022. To dofinansowanie zadań własnych gminy, dotyczących realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

Chodzi o takie projekty wiejskie, które pomogą w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie Zasady przyznawania, oceny wniosków i rozliczenia zostały opisane w regulaminie.

Z terenu Gminy Lewin Brzeski w pierwszym roku obowiązywania projektu z dofinansowania będzie mogło skorzystać 7 Sołectw.

Zainteresowane Sołectwa prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz dostarczenie w terminie do dnia 20 stycznia 2020roku  wypełnionej fiszki- stanowiącej załącznik do regulaminu wraz z wymaganą listą uczestników z Zebrania Wiejskiego oraz Uchwałę Zebrania w sprawie przyjęcia do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ważne aby dokumenty były przygotowane na wzorach stanowiących załączniki do regulaminu.

Informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Rynek 26 pokój  nr 17, tel. 77 424 66 41.

PDFRegulamin.pdf

DOCXZalacznik-nr-1-do-regulaminu-fiszka-czyli-opis-zadania.docx