×
Wyszukaj w serwisie
×

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w roku 2019 już za nami

W dniu 17 grudnia br. odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. Na tej ostatniej, przedświątecznej sesji, gościli: Pan Łukasz Szczygielski oraz Pan Andrzej Kostrzewa. Pan Łukasz Szczygielski prezes firmy IEM  z Lewina Brzeskiego zdecydował się na piękny gest, gdyż ufundował kamerę termowizyjną na ręce przedstawicieli Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, Pana Piotra Cierpisza i Pana Mirosława Szuty. Jak podkreślili strażacy ochotnicy, dzięki kamerze termowizyjnej zyskuje się lepszy ogląd sytuacji podczas wielu działań ratowniczo-gaśniczych. Z kolei Pan Kostrzewa przedstawił pokrótce projekt zrealizowany przez Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie "Civitatis Loviensis" w Lewinie Brzeskim przy wykorzystaniu środków unijnych, polegający na przygotowaniu dziewięciu tablic informacyjnych o zabytkach przy obiektach na terenie gminy Lewin Brzeski – w Różynie, Przeczy, Strzelnikach, Buszycach, Skorogoszczy, Łosiowie i Lewinie Brzeskim.

Dalszy porządek obrad obejmował podjęcie szeregu uchwał, z czego najważniejsza dotyczyła uchwalenia budżetu gminy Lewin Brzeski na rok 2020.

W następnej części sesji Pan Artur Kotara, Burmistrz Lewina Brzeskiego oraz Pan Waldemar Włodek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, złożyli podziękowania czterem sołtysom gminnych sołectw: Jasiony – Panu Michałowi Janek-Jankowskiemu, Saren Małych – Pani Danucie Daszkiewicz, Ptakowic – Pani Barbarze Pajor oraz Strzelnik – Panu Krzysztofowi Krzyżanowskiemu, którzy sprawowali funkcję sołtysów w kadencji 2015-2019.

Burmistrz podkreślił niezwykle ważną rolę, jaką pełnią sołtysi w swoich sołectwach, realizując działania i inicjatywy służące ogólnemu rozwojowi sołectwa, będąc niejako opiekunami mieszkańców i znając najlepiej ich potrzeby. Kończący kadencję sołtysi obecni na sesji przedstawili sprawozdania ze swojej działalności.

Kończąc sesję Burmistrz Lewina Brzeskiego, Pan Artur Kotara, złożył najlepsze życzenia wszystkim obecnym na sesji oraz ich najbliższym. Wyraził przekonanie, iż przyszły rok przyniesie każdemu pomyślność i wiele sukcesów na polu zawodowym jak i osobistym.