×
Wyszukaj w serwisie
×

Klub Seniora w Lewinie Brzeskim otwarty

W piątek 10 stycznia 2020r. Burmistrz Lewina Brzeskiego pan Artur Kotara dokonał otwarcia Klubu Seniora w Lewinie Brzeskim. W uroczystości udział wzięli  zaproszeni goście:  Wicewojewoda Opolski pani Teresa Barańska, zastępca Burmistrza pan Dariusz Struski, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Waldemar Włodek, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pani Ilona Gwizdak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Antoni Rak, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Dudojć oraz Nasi Seniorzy.

Po przywitaniu gości i przemówieniach, Wicewojewoda pani Teresa Barańska, Burmistrz Gminy Lewina Brzeskiego Artur Kotara, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Dudojć, Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek wraz z przedstawicielką Seniorów panią Zofią Pazera oraz kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej panią Alicją Cieślik dokonali uroczystego otwarcia poprzez  przecięcie symbolicznej  wstęgi.   

Zadanie zrealizowane zostało przy udziale dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"/Klubu "Senior+". Na realizację Programu gmina Lewin Brzeski otrzymała 25 tysięcy złotych dofinansowania. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych, które ukończyły 60 rok życia.

 Po uroczystym otwarciu Klubu Seniora, zaproszeni goście, władze gminy, i nasi seniorzy zostali ugoszczeni poczęstunkiem. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem seniorów, co potwierdza potrzebę integrowania się osób starszych w środowisku. Na spotkaniu Burmistrz Lewina Brzeskiego pan Artur Kotara zadeklarował dalszy rozwój projektów i działań na rzecz Seniorów w miarę możliwości korzystania z Programów, na które gmina będzie składała wnioski o  dofinansowanie.

Od Naszych Seniorów Burmistrz Lewina Brzeskiego odebrał podziękowania za utworzenie Klubu Seniora.

W minionych miesiącach w ramach prac adaptacyjnych w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim odnowiona została: sala klubowa z niewielkim aneksem kuchennym. Klub został wyposażony  w meble, sprzęt rtv. i agd oraz inne urządzenia i materiały umożliwiające naszym seniorom spędzanie wolnego czasu w jak najlepszych warunkach.

Zapraszamy  do Klubu Seniora już od środy 15 stycznia 2020r. od godz.13 do 16, pozostałe szczegóły działalności klubu podane zostaną wkrótce. Zajęcia prowadzić będzie koordynator pani Krystyna Zajączkowska - Tydor, a bezpośrednią opiekę nad Klubem Seniora pełnić będzie Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.