×
Wyszukaj w serwisie
×

Projekt Eko-Misja w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie

Projekt „EkoMisja – nie marnuję” rozpoczął się 21.01.2020r.  To długofalowy projekt Federacji Polskich Banków Żywności współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu jest zwiększenie świadomości obywateli, głównie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, na temat ekologicznych skutków marnowania żywności oraz ograniczanie tych niekorzystnych dla środowiska naturalnego zachowań. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania edukacyjne wskazujące, że marnowanie żywności jest problemem o negatywnym wpływie na środowisko, jak również wskazać praktyczne sposoby na zmniejszenie skali odpadów żywności na poziomie gospodarstwa domowego. Szkolnym koordynatorem projektu w szkole jest pani Beata Hargot we współpracy z panią Katarzyną Świderską i panią Anną Jelenkowską.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE REALIZOWANE BĘDĄ W DWÓCH ETAPACH:

1) Projekt KLASA

Istotą projektu KLASA jest samodzielna praca uczniów, służąca realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego). Podczas pracy uczniowie samodzielnie zdobywają nie tylko wiedzę merytoryczną, ale dodatkowo uczą się pracy w grupie, realizacji założonych celów i podejmują nowe wyzwania.  Praca uczniów w projekcie KLASA polega na opracowaniu w grupach 4 tematów, tj;

PROJEKT I: „Jak przekonać rówieśników, aby dbali o planetę”
PROJEKT II: „Nasza planeta za 100 lat, jeśli nic nie zmienimy”
PROJEKT III: „Jak będzie wyglądała nasza planeta, jeśli już teraz zaczniemy o nią dbać”
PROJEKT IV: „Jakie działania może podjąć każdy z nas dla ratowania planety”

W realizacji projektu KLASA pomagają Edukatorzy z Banków Żywności, którzy spotykają się z uczniami na zajęciach wprowadzających w tematykę programu, tj. ekologiczne skutki marnowania żywności. Projekt ten kończy się prezentacją uzyskanych rezultatów całej społeczności szkolnej. Wśród sposobów na zaprezentowanie opracowywanych tematów można wymienić m. in. ekologiczne quizy, filmy edukacyjne, piosenki, konkursy plastyczne, warsztaty kulinarne i wiele innych.

2) „Szkolne Kluby Niemarnowania

„Szkolne Kluby Niemarnowania” to idea zajęć tematycznych, dotyczących ekologii oraz zapobiegania marnotrawstwu jedzenia. W ramach „Szkolnych Klubów Niemarnowania” nauczyciel przeprowadza lekcje o ekologii i niemarnowaniu żywności, w tym ekologicznych skutkach marnowania. W ramach „Szkolnych Klubów Niemarnowania” szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące kształtowania postaw proekologicznych, wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania.

W naszej szkole w projekcie „EkoMisja – nie marnuję” biorą udział klasy: 4,5a,6a oraz 6b.

Tekst: Beata Hargot

Zdjęcia: Teresa Rączka