×
Wyszukaj w serwisie
×

INFORMACJA O ZMIANIE ZASAD W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LEWIN BRZESKI

Szanowni Państwo,

Informuję, iż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Nr XVIII/131/2020 z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 15 stycznia 2020r. poz. 242), od dnia 01 lutego 2020r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą wyłączeni z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Lewin Brzeski.

Oznacza to, że od dnia 01 lutego 2020r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z dowolną firmą ujętą w Rejestrze Działalności Regulowanej (http://bip.lewin-brzeski.pl/5220/2341/gospodarka-komunalna.html).

Mamy nadzieję, że dotychczasowa współpraca z naszą gminną spółką ZMK w Lewinie Brzeskim w zakresie odbioru odpadów komunalnych układała się pomyślnie i sprostała ona Państwa oczekiwaniom.

Krótki termin na zawarcie przez Państwa nowych umów na wywóz odpadów komunalnych wynikł z konieczności zastosowania procedur niezbędnych do uprawomocnienia się podjętych uchwał.

Za powyższe bardzo przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Artur Kotara