×
Wyszukaj w serwisie
×

OTWARCIE GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W najbliższą sobotę, tj. 07.02.2020 r. będzie ponownie uruchomiony Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt znajduje się przy ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim (teren oczyszczalni ścieków).

GPSZOK  będzie czynny w następujące dni każdego tygodnia:

  • wtorek w godz. od 13.00 do 17.00
  • czwartek w godz. od 13.00 do 17.00
  • sobota w godz. od 8.00 do 12.00

Do GPSZOKu przyjmowane są odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Lewin Brzeski. Odpady należy przekazać osobiście na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Lewin Brzeski za ostatni miesiąc i dokumentu potwierdzającego tożsamość. Transport, rozładunek odpadów do GPSZOK należy zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt. Pracownik GPSZOK nie umieszcza przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje jedynie miejsce, gdzie należy odpady złożyć.

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

Kod odpadu

Nazwa odpadu

20 03 07

odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, krzesła, stoły, fotele, dywany, materace, ramy okienne i drzwiowe bez szyb, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki dziecięce,.)

17 01 03 17 01 07 17 09 04

zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych - gruz ceglany, betonowy, potłuczone materiały ceramiczne usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających: substancje niebezpieczne (np. opakowania po farbach, lakierach, asfalt, smoła itp.), papy, eternitu i azbestu

17 01 01

odpady betonu oraz gruz betonowy pochodzący z rozbiórek i remontów budynków mieszkalnych

17 01 02

gruz ceglany pochodzący z rozbiórek i remontów  budynków mieszkalnych

Ex 20 01 99

popioły z palenisk

17 03 80

papa odpadowa

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji zielone (części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, konary, wycięte rośliny, z wyłączeniem ziemi, pni, karp powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu,

16 01 03

zużyte opony pojazdów osobowych,

15 01 01

opakowania z papieru i tektury (np. kartony, pudełka papierowe)

20 01 01

papier (np. kartki, gazety, czasopisma, zeszyty, książki itd.)

20 01 02 15 01 07

szkło i opakowania ze szkła (np. puste butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach i żywności)

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki PET, worki, butelki, tacki itp)

20 01 39

tworzywa sztuczne (np. plastikowe kanistry, klocki, kubki itp.)

15 01 05

opakowania wielomateriałowe (opakowania wielomateriałowe to opakowania wykonane co najmniej z dwóch rożnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych np. papier i tektura/różne metale, papier i tektura/plastik, plastik/różne metale np. kartony po płynnej żywności, papierki po słodyczach, saszetki po przyprawach, tubki itp.)

20 01 40

drobny metal (np. kapsle, zakrętki do słoików)

15 01 04

opakowania z metali (np. puszki po napojach, art. spożywczych, opróżnione dezodoranty i aerozole itp.)

20 01 21

świetlówki

20 01 33*

20 01 34

baterie

20 01 33*

20 01 34

akumulatory

20 01 31*

20 01 32

przeterminowane leki

20 02 23

20 01 35*

20 01 36

drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)

(żelazka, tostery, czajniki elektryczne, zegary, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, sprzęt AGD i RTV nie powinien być pozbawiony silników, sprężarek, cewek i innych części metalowych, itp.)

20 01 10

20 01 11

odzież i tekstylia

20 01 19*

20 01 27*

20 01 28

20 01 29*

20 01 30

13 02 08*

20 01 23*

16 80 01

20 01 99

odpady niebezpieczne - chemikalia:

środki ochrony roślin,

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

urządzenia zawierające freony,

magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi

 

Punkt Wymiany Rzeczy Używanych

Na terenie GPSZOK-u funkcjonuje punkt wymiany rzeczy używanych. Do punktu można przekazać sprawny przedmiot, np. meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety), artykuły gospodarstwa domowego, doniczki oraz wyroby ceramiczne i szklane, zabawki, książki, rowery, ubrania, narzędzia (za wyjątkiem elektronarzędzi), sprzęt sportowy, antyki itp., w dobrym stanie technicznym, który może być przydatny innym osobom. Mieszkaniec gminy może nabyć przedmiot nieodpłatnie po podpisaniu dokumentu przejęcia przedmiotu.

 

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w załączniku.

PDFRegulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim.pdf (1,88MB)