×
Wyszukaj w serwisie
×

TYMCZASOWE OGRANICZENIA W GPSZOK-U W PRZYJMOWANIU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ROZBIÓRKOWYCH ORAZ BUDOWLANYCH, GRUZU

Tymczasowo nie można dostarczać do GPOSZK-u odpadów wielkogabarytowych oraz ograniczona jest ilość przyjmowanych komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz gruzu. Ograniczenia są spowodowane brakiem możliwości przetworzenia tych rodzajów odpadów w zakładach gospodarowania odpadów w naszym regionie.

Dostarczenie odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gruzu do GPSZOK-U zostanie uruchomione z chwilą wznowienia możliwości przyjęć odpadów do instalacji przetwarzania odpadów.