×
Wyszukaj w serwisie
×

Ogłoszenie przez BOWH naboru wniosków na lata 2016-2022

Informujemy, iż nabory wniosków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej" na lata 2016-2022zostały ogłoszone, a termin ich przyjmowania ustalony został od dnia 11 do 25 lutego 2020r.

Nabory dotyczą:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

2. Rozwijanie działalności gospodarczej.

3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

4. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

5. Projekt grantowy w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

 

Szczegółowe informacje oraz doradztwo uzyskać można osobiście w siedzibie Stowarzyszenia (Krzyżowice 72) lub kontaktując się telefonicznie (77 412 90 21).