×
Wyszukaj w serwisie
×

Fundacja ŚWIETLIK

Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym, fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko- wiejskie i wiejskie.

W tym celu realizowane są programy:

  • Fizjoterapia w domu – poniesienie koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
  • Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomoc w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrycie kosztów zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
  • Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informowanie o programach dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
  • Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – kontrola nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.
  • Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 – dodanie programu, celem informowania o przywilejach jakie on ze sobą niesie i dotarcia do jak największej grupy społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
  • Transport – zapewnienie przejazdu osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub jego finansowanie.

Jak działa fundacja?
Kontakt z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia w celu przekazania informacji dotyczących programów jakie są prowadzone.
Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy.
Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt- całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.

Kryteria przyznawania pomocy:

  • wiek podopiecznych do 75 roku życia;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).

Wszelkich informacji można uzyskać:
na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl
e-mailowo: kontakt@fundacjaswietlik.pl
telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217