×
Wyszukaj w serwisie
×

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego

Zapraszamy do zapoznania się z treścią obwieszczenia Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2020r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia ich do kategorii.

W dniu 9 marca 2020r. w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO (pok. 303) ww. projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Uwagi do projektu mogą być składane w firmie pisemnej w terminie do dnia 30 marca br.

PDFObwieszczenie o wyłożeniu projektu podziału na obwody łowieckie.pdf (532,18KB)