×
Wyszukaj w serwisie
×

Dzień Sołtysa w Gminie Lewin Brzeski

W Gminie Lewin Brzeski spotkania Burmistrza Pana Artura Kotary z Sołtysami - organizowane z okazji Dnia Sołtysa - stały się już tradycją.

Zaproszenie Burmistrza na uroczyste spotkanie przyjęła większość Sołtysów – kilkoro ze względu na inne ważne obowiązki nie mogło uczestniczyć w spotkaniu, które odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Pan Artur Kotara bardzo serdecznie podziękował wszystkim Sołtysom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju sołectwa, jego mieszkańców, a co za tym idzie i całej Gminy. Podkreślił ogromną rolę Sołtysa we współczesnej wsi, wspominając iż praca ta wymaga poświecenia własnego czasu na rzecz mieszkańców.

Wszyscy Sołtysi otrzymali od Burmistrza listy z podziękowaniami za pracę na rzecz sołectwa i gminy oraz drobny upominek w postaci parasola w kolorach herbu gminy. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski, wypełniający niejako funkcję "sołtysa", stanowiąc istotny łącznik pomiędzy mieszkańcami a organami Gminy.

Burmistrz Lewina Brzeskiego życzył zebranym gościom, aby praca sołtysa przynosiła im radość i satysfakcję, a otaczający ich ludzie okazywali chęć współpracy i zrozumienie.

Druga, mniej oficjalna część spotkania, miała charakter przyjacielskiej rozmowy przy kawie i słodkim poczęstunku o różnych sprawach dziejących się w poszczególnych sołectwach oraz w gminie.