×
Wyszukaj w serwisie
×

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lewin Brzeski w roku 2020

[AKTUALIZACJA]

Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lewin Brzeski w roku 2020”.

Propozycję ofertową należy złożyć do 27.09.2020r. Otwarcie ofert nastąpi 28.09.2020r. o godz. 8:00.

Przewidywany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 15.10.2020r.

PDFzaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Unieszkodliwianie wyrobów zawierająccyh azbest z terenu Gminy Lewin Brzeski w roku 2020.pdf (1,92MB)
DOCformularz ofertowy załącznik nr 1.doc (38,00KB)
DOCwzór umowy załącznik nr 2.doc (103,00KB)
DOCwzór umowy powierzenia danych załącznik nr 3.doc (64,00KB)
DOCprotokół odbioru załącznik nr 4.doc (28,50KB)


Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lewin Brzeski w roku 2020”.

PDFzaproszenie do składania ofert Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.pdf (1,97MB)
DOCformularz ofertowy załącznik nr 1.doc (38,00KB)
DOCwzór umowy załącznik nr 2.doc (103,00KB)
DOCwzór umowy powierzenia danych załącznik nr 3.doc (64,00KB)
DOCprotokół odbioru załącznik nr 4.doc (28,50KB)


Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski, którzy są zainteresowani likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu swojej nieruchomości i skorzystania z dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest proszeni są o wypełnienie i złożenie deklaracji przystąpienia do projektu.

Deklaracje można umieścić w skrzynkach podawczych, które znajdują się przy wejściach do budynków Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 1 oraz Rynek 26. Skan deklaracji można również wysłać pocztą elektroniczną na adres lb@lewin-brzeski.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, dzwoniąc pod nr tel. 77 424 66 39,  77 424 66 81, 77 424 66 80.

Deklaracje będą przyjmowane do 6 kwietnia 2020r.

DOCXdeklaracja przystąpienia do projektu azbest 2020.docx (16,61KB)
 

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 

Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, że Gmina Lewin Brzeski zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach organizowanego konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W ramach konkursu dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące:

  • demontaż;
  • zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych);
  • transport;
  • unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie nie dotyczy położenia nowego pokrycia dachu. 

Dofinansowaniem mogą być objęte te nieruchomości, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Zapraszam mieszkańców Gminy Lewin Brzeski zainteresowanych likwidacją w 2020r. wyrobów zawierających azbest do złożenia DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU.

Termin zakończenia zadań związanych z usunięciem azbestu przewidywany jest na koniec września 2020r.

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach konkursu.

Program realizowany będzie przez Gminę Lewin Brzeski pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków dofinansowania.

 

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 26, pok. nr 15, 14 oraz na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl

DOCXdeklaracja przystąpienia do projektu azbest 2020.docx (16,61KB)
 

Deklaracje będą przyjmowane do 6 kwietnia 2020r. w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, I piętro, pok. nr 15, 14. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 26, pok. nr 15, 14 lub pod nr tel. 77 424 66 39,  77 424 66 81.

Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami konkursu nie będą rozpatrywane.

  Burmistrz

Artur Kotara