×
Wyszukaj w serwisie
×

KOMUNIKAT BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LEWIN BRZESKI

Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara informuje Mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, że od dnia 4 maja 2020r. Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim zostanie otwarty dla Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu.

Wszyscy interesanci będą przyjmowani w punkcie przyjęć interesanta przy drzwiach Urzędu w budynkach przy ul.  Rynek 1 i ul. Rynek 26, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych (mieszkańcy winni posiadać maseczki, rękawiczki).

Po zgłoszeniu się interesanta do punku przyjęć, będzie on przyjęty w wyznaczonym biurze.

Kasa Urzędu będzie czynna w godzinach od 8.00 do 14.00, z zachowaniem wymogów sanitarnych i odstępu 2 metrów od następnego interesanta.