×
Wyszukaj w serwisie
×

Odpady powstające podczas kwarantanny

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania z odpadami pochodzącymi od osób poddanych kwarantannie domowej, przekazujemy stanowisko Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu w tej sprawie:

Odpady powstałe w wyniku zaleconej kwarantanny domowej należy traktować jak odpady komunalne, czyli powstające w gospodarstwach domowych. Odpady należy gromadzić w foliowych workach, które przed usunięciem z mieszkania/domu należy zawiązać i  umieścić w drugim worku i  szczelnie zawiązać, w celu zabezpieczenia worka przed rozerwaniem.

Budynki wielorodzinne są zarządzane przez zarządców lub wyznaczone wspólnoty, które zatrudniają firmy sprzątające lub własnych pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku na ternie nieruchomości. W związku z tym, osoby poddane kwarantannie domowej, zamieszkujące ww. budynki powinny usuwać odpady poza mieszkanie (za drzwi), które powinny zostać odebrane przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku. Następnie odebrane odpady należy umieścić  w kontenerze zbiorczym, przeznaczonym do gromadzenia odpadów komunalnych.

Osoba poddana kwarantannie powinna zawiadomić zarządcę o jej odbywaniu, w celu zapewnienia odbioru odpadów sprzed lokalu mieszkalnego. Osoby zajmujące się utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości powinny mieć zapewnione środki ochrony indywidualnej.