×
Wyszukaj w serwisie
×

Gdzie dostarczać deklaracje przystąpienia do projektu dotyczącego unieszkodliwiania azbestu?

Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski, którzy są zainteresowani likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu swojej nieruchomości i skorzystania z dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest proszeni są o wypełnienie i złożenie deklaracji przystąpienia do projektu.

Druki deklaracji oraz informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl w zakładce Gmina – Ochrona środowiska i gospodarka komunalna – Azbest.

Deklaracje można umieścić w skrzynkach podawczych, które znajdują się przy wejściach do budynków Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 1 oraz Rynek 26. Skan deklaracji można również wysłać pocztą elektroniczną na adres lub za pomocą platformy ePUAP.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, dzwoniąc pod nr tel. 77 424 66 39,  77 424 66 81, 77 424 66 80.

Deklaracje będą przyjmowane do 6 kwietnia 2020r.

DOCXdeklaracja przystąpienia do projektu azbest 2020.docx
 

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska