×
Wyszukaj w serwisie
×

Przedstawiamy trasę planowanej ścieżki rowerowej w ramach projektu unijnego

Gmina Lewin Brzeski jest w trakcie realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski - zaprojektuj i wybuduj”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Gminą Popielów. W kwietniu br. została podpisana umowa z Wykonawcą robót na kwotę niemal 5 mln złoty. Poziom unijnego dofinansowania wynosi 85%. Pierwszym etapem przedsięwzięcia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót. Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową z Wykonawcą to kwiecień 2021r.

Poniżej zamieszczamy poglądową trasę rowerową. W związku z trwającym przygotowywaniem projektu budowlanego, ostateczna trasa może ulec zmianie.  

PDFPFU lok.pdf (297,63KB)