×
Wyszukaj w serwisie
×

Pomoc dla mieszkańców Gminy Lewin Brzeski w zakresie realizacji usługi tzw. kuriera społecznego oraz dożywianie osób

Burmistrz Gminy Lewin Brzeski Pan Artur Kotara na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Opolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, uruchomił pomoc dla mieszkańców Gminy Lewin Brzeski w zakresie realizacji usługi tzw. kuriera społecznego oraz dożywianie osób. Podpisane porozumienie dotyczy działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz wywoływanych nim sytuacji kryzysowych, zaplanowanych do realizacji w ramach projektu pn. „ Nie –Sami –Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowane w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim realizuje dwie usługi wynikające z w/w porozumienia i objął  działaniami  mieszkańców gminy Lewin Brzeski ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.