×
Wyszukaj w serwisie
×

Działania Burmistrza Lewina Brzeskiego ukierunkowane na wsparcie walki z koronawirusem

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że w ramach akcji ukierunkowanych na wsparcie walki z koronawirusem, podjęte zostały działania, polegające na zakupie ze środków własnych Gminy Lewin Brzeski materiału potrzebnego do uszycia maseczek ochronnych. Maseczki te, dzięki społecznej pracy mieszkańców z terenu Gminy Lewin Brzeski zostaną uszyte w ilości ok. 13 tysięcy i rozdystrybuowane wśród wszystkich mieszkańców Gminy Lewin Brzeski.

Jednocześnie Burmistrz Lewina Brzeskiego w obecności Posła na Sejm RP Pana Pawła Kukiza, podpisał umowę darowizny z Fundacją „Potrafisz Polsko”, reprezentowaną przez Członka Zarządu Pana Zbigniewa Oborskiego, opiewającą na kwotę 30 tysięcy złoty z przeznaczeniem na zakup maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla seniorów (65+) oraz osób niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Lewin Brzeski.

W tym miejscu Burmistrz Lewina Brzeskiego pragnie serdecznie podziękować osobom, które dobrowolnie wyraziły chęć pomocy w ramach przygotowania maseczek ochronnych, a także Panom Pawłowi Kukizowi oraz Zbigniewowi Oborskiemu za włączenie się w akcję wsparcia na rzecz walki z koronawirusem.

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco informować będziemy o sposobie dystrybucji gotowych maseczek w ramach podjętych działań. Prosimy obserwować stronę internetową Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim oraz gminny profil FB.