×
Wyszukaj w serwisie
×

"Zdalna Szkoła" w Gminie Lewin Brzeski

Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara ma przyjemność poinformować Państwa o tym, iż Gmina Lewin Brzeski otrzymała dofinansowanie na kwotę blisko 70.000 zł w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Środki te przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego, jako odpowiedzi na sytuację związaną z wprowadzeniem systemu nauki zdalnej do szkół ze względu na stan pandemii w kraju.

Gmina Lewin Brzeski znalazła się na liście gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Zdalna Szkoła”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę blisko 70.000 zł.

Przekazanie środków finansowych potrzebnych na zakup sprzętu komputerowego nastąpi po podpisaniu umowy dotacji. Jednakże dzięki staraniom Burmistrza Lewina Brzeskiego i zabezpieczeniu odpowiedniej kwoty ze środków własnych Gminy - 26 laptopów trafi do szkół podstawowych z terenu Gminy Lewin Brzeski już w najbliższym tygodniu.

Zakupiony sprzęt umożliwi zdalną edukację uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.

 

układ_znaków__kopia.jpeg